Saturday, April 25, 2009

Sebuah Perkongsian

Pada Warkah kali ini ana akan berkongsi sebuah Hadis dari Rasullullah dan sebuah cerita untuk pasangan yang akan dan sedang merancang ke arah perkahwinan

RASULULLAH S.A.W. ADAB UZ-ZIFAF Ahmad telahmenceritakan :
"Telah menceritakan kepada kami oleh 'Amru bin Hafsahdan Abu Naar dari Muhammad bin Al-Haitham dari Ishakbin Hanjih, dari Husaif dari Mujahid daripadaAl-Khudri yang berkata : "Rasulullah s.a.w. telahberwasiat kepada Saidina Ali bin Abi Talib r.a di manabaginda telah bersabda : "Wahai Ali, bila pengantinperempuan masuk ke dalam rumahmu, maka (suruh ia)tanggalkan kasutnya ketika ia duduk dan (suruh ia)membasuh kedua-dua kakinya . Maka sesungguhnya apabilakamu berbuat demikian Allah mengeluarkan tujuh puluh (70 ) jenis kefaqiran dari rumah kamu,! dan Allahs.w.t. menurunkan tujuh puluh ( 70 ) rahmat yangsentiasa menaungi di atas kepala pengantin sehinggasentiasa keberkatan itu meratai setiap penjuru rumahmu dan pengantin itu sejahtera dari penyakit gila, sawan(gila babi) dan sopak selama mana ia berada di dalamrumah tersebut.
Laranglah pengantin itu daripada memakan dan meminum empat ( 4 ) jenis makanan ini pada minggu pertama perkahwinan iaitu :

1. Susu
2. Cuka
3. Coriander (Ketumbar)
4. Apple Masam

Saidina Ali r.a bertanya : "Wahai Rasulullah,mengapakah empat jenis makanan ini di larang..?" Baginda menjawab : "Kerana rahim perempuan itu keringdan sejuk, dengan sebab dari empat perkara (makanan)ini untuk menghalang dari dapat anak. Sesungguhnyatikar di penjuru rumah adalah lebih baik daripadaperempuan yang tidak dapat anak." Saidina Ali r.a ! bertanya : "Wahai rasulullah,mengapakah cuka itu di larang..?
(semasa haid dan semasa minggu pertama perkahwinan) .
" Baginda menjawab : "Apabila ia minum cuka semasa haid,sesungguhnya haidnya itu tidak akan bersihselama-lamanya secara sempurna .

Mengenai Coriander (ketumbar) ia mengganggu haid didalam perutnya dan menyukarkan kepadanya kelahiran .

Tentang Apple masam, ia memotong haid sebelum masanyamaka menjadikan haid itu berlalu begitu saja dengan sebabnya." "

WAHAI ALI PELIHARALAH WASIATKU INI SEBAGAIMANA AKUTELAH MEMELIHARANYA DARI JIBRIL A.S."

Semoga dapat mendorong para sahabat pada masa hadapan

No comments:

Post a Comment